Download on the App Store

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Zarazjedzie

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Zarazjedzie (dalej "aplikacja"). Michał Hęćka,(dalej "Organizator"), traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej Zarazjedzie za pośrednictwem Apple AppStore i Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja Zarazjedzie jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Niektóre funkcjonalności aplikacji wymagają także posiadania przez urządzenie mobilne dostępu do lokalizacji GPS, na potrzeby ustalenia pozycji urządzenia.

4. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.

5. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

- pamięci urządzenia i lokalizacji GPS, na potrzeby ustalenia pozycji urządzenia,

Ponadto aplikacja przekazuje informacje o pozycji (długość i szerokość geograficzna) i nazwie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, wersję aplikacji, unikalny token aplikacji i używany adres IP. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

7. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.

Text the app

Zarazjedzie

Włącz i sprawdź kiedy jedzie Twój tramwaj lub autobus